HVA GJØR VI

Forsikring og Reassuranse:

Konsultativ bistand i fagområder for internasjonal forsikring Energy On- og Offshore, Property, Construction (Bygg & Anlegg), Maskin og maskinavbrudd.

Import av varer og verktøy:

Vi importerer og unike varer og verktøy for spesifikke løsninger, i hovedsak relatert til overflate behandling & klargjøring -  og spesielle lakkprodukter for sluttføring til ønsket resultat.  Verktøyfor spesifikk og unik bearbeiding av gamle flater uten forsøpling eller nedstøving og ei heller bruk av kjemikalier - hører også med i sortimentet.

Store flyteelementer /bølgebrytende brygger:

Vi har tilgjengelig spesialløsninger for utsatte havner med seksjonsvekter  på 462 tonn og unike bæreevner pr seksjon på 162 tonn - og hver seksjon på 324 m2 - dvs 36m x 9m! Unike bølgebrytende egenskaper pga bredden og en stabilitet som bare gjør fantasien til en begrensning i utnyttelse.    

Kurs og veiledning i materiellbruk 

Kursing og veiledning i bearbeiding og sluttbehandling av overflater i tre, metall og plast..

Opphavsrett www.vollentec.com